Anderen suggesties voor 'Doodgewoon'

Doodgewoon...

Doodgewoon. Een thema over de dood. Wat gebeurt er als je sterft? Hoe neem je afscheid? Wanneer is het leven klaar? En wie bepaalt dat? En is de dood echt het einde?
In het havo/vwo boek van leerjaar 3 komen deze vragen aan bod. De redactie is bezig om het huidige hoofdstuk te herzien. Van docenten kregen we de feedback dat de titel van dit hoofdstuk, ‘Doodgewoon’, niet passend is. Wat vind jij? Heb jij suggesties voor de titel van dit hoofdstuk? Deel je mening op het forum.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten