JONGEREN HEBBEN NIETS MET HOKJES...

Jongeren laten zich niet in hokjes duwen, hebben niets met indelen in religies. Inspiratie halen zij uit mensen om zich heen, uit popsterren en sportidolen. Ook concerten, films, natuur of bepaalde boeken vormen een belangrijke inspiratiebron. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek over jongeren en religie, waarvan de uitkomsten onlangs zijn gepresenteerd door dr. Monique van Dijk-Groeneboer (Tilburg School of Catholic Theology).

Jongeren hebben niets meer met insituties zoals de kerk of moskee. Een uitzondering daargelaten. Voor hun is het niet zo belangrijk welke religie hun klasgenoot aanhangt. Een katholiek, ietsist en moslim zitten broederlijk naast elkaar in het lokaal. Maar dat betekent niet dat jongeren niet nadenken over het leven en wat zij daarin belangrijk vinden. Ze worden alleen via andere wegen geïnspireerd. 

De Paus gaf tijdens de Wereld Jongeren Dagen in een interview aan dat hij wel begrijpt dat jongeren 'het geloof verliezen' en op andere plekken hun inspiratie zoeken. 'Aan het kruis sluit Jezus zich aan bij de vele jongeren die geen vertrouwen meer hebben in de politieke instellingen, omdat ze er egoïsme en corruptie in zien' en bij 'zij die het geloof hebben verloren in de Kerk, en zelfs in God, door de inconsistentie van christenen en dienaren van het evangelie', verklaarde de paus. De grote instituties hebben het afgedaan. Jongeren zijn opzoek naar andere inspiratiebronnen. 

Wat betekenen deze uitkomsten voor het vak godsdienst/levensbeschouwing? Is het vak godsdienst/levensbeschouwing nog relevant op de manier waarop jij het nu geeft? Of vraagt het een andere aanpak. Hoe kan het vak ook nu nog jongeren inspireren en helpen ontdekken welke waarden zij belangrijk vinden in het leven? Discussieer mee op het forum.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten