Rijk aan richting is het thema van de Docentendag godsdienst en levensbeschouwing 2013. Dit thema verwijst naar de vele religieuze stromingen binnen Nederland en de keuzemogelijkheden aan educatief materiaal voor godsdienst en levensbeschouwing. Prominente sprekers laten hun licht schijnen over actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Trends die de wereld van morgen kenmerken en daarom voor u en uw leerlingen relevant zijn. Daarnaast kent het programma tal van praktische sessies met concrete handvatten en nieuwe impulsen voor uw lessen. U krijgt bovendien volop de gelegenheid om ervaringen te delen met vakgenoten uit heel Nederland en kennis te maken met de nieuwste leermiddelen. Kortom: een onmisbare dag voor iedere docent godsdienst/levensbeschouwing die geïnspireerd wil worden en actuele kennis wil opdoen. Op de indrukwekkende locatie Radio Kootwijk!

Heeft u vragen over de Docentendag godsdienst en levensbeschouwing of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met onze Klantenservice via 088-800 20 15 of mail naar vo@thiememeulenhoff.nl

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten