Op woensdag 6 november zal dr. Monique van Dijk-Groeneboer (TST, redacteur van het Handboek Jongeren en Religie 2010) de nieuwste uitkomsten presenteren van het vijfjaarlijkse onderzoek onder middelbare scholieren. In schooljaar 2012/13 hebben 1400 middelbare scholieren vragen beantwoord over hun levensdoelen, Godsbeelden, idolen en thema’s die hen bezighouden. Waar maken jongeren zich zorgen over? Wie is hun idool? Noemen zij zich religieus, en wat betekent dat eigenlijk voor hen? Wat inspireert hen?

Iedere vijf jaar houden we een enquête onder middelbare scholieren om meer te weten te komen van deze zaken. Omdat het onze interesse heeft, en omdat het wezenlijk is om dit weer te verwerken in onze opleiding van docenten Godsdienst/Levensbeschouwing. We willen onze studenten graag up to date houden. We laten daarom de onderzoeksresultaten meteen terugkomen in het vak Jongerencultuur en Theologie in zowel onze Bachelorminor als ook onze Master Religieuze Educatie. Aandachtspunt hierbij is álle leerlingen te prikkelen in een schoolklas, en niet alleen de “Fortissimo’s” die veel met religie hebben. Welke taal kun je daar vandaag de dag voor gebruiken? Wat sluit aan bij hun leefwereld? Hoe kun je echt in gesprek met hen komen over de diepere lagen, die we gewend waren religieus te noemen?

Met de uitkomsten van het onderzoek willen we deze middag docenten en jongerenwerkers inspireren om werk te maken van de inspiratie van jongeren. Na een presentatie van de resultaten door Monique van Dijk-Groeneboer, zal theoloog Marcel Elsenaar (Kadans) aan de hand van de programma’s van K-Next laten zien hoe de school een voor jongeren inspirerende en vormende omgeving kan creëren. De workshop van www.hetfilmgesprek.nl (KFA-filmbeschouwing) nodigt voorts uit om met leerlingen en met elkaar een weg te gaan van (film)beelden naar betekenissen. Marjeet Verbeek, theoloog en docent filmbeschouwing, laat u deze weg ervaren en schetst de stappen in het filmgesprek.

U krijgt deze middag het onderzoeksrapport mee naar huis. 

Kosten:                        15 euro inclusief drankje en rapport.

Locatie:                        Auditorium Museum Catharijneconvent,

Nieuwe Gracht 63 te Utrecht 13.30-16.00 uur, met aansluitend borrel.

Als u de middag graag bijwoont,

kunt u zich aanmelden via deze link https://webapp.fkt.uvt.nl/dibsa/aanmelding?sdnr=83 of door een mail te sturen naar: bureautst@uvt.nl  

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten