Lees over de leermomenten en ervaringen in de klas van andere docenten of schrijf over je eigen ervaringen en leermomenten met leerlingen, collega's en lesmaterialen om andere docenten te inspireren of verder te helpen.

'Dapper hoor...'

‘Dapper hoor...’ is meestal de reactie als ik vertel dat ik als godsdienstleraar voor de klas sta. Alsof het een levensgevaarlijk beroep is. Op deze opmerking volgt meestal de vraag of leerlingen nog wel interesse in hebben in godsdienst en of het mij lukt om ze een beetje te boeien. Ik moet toegeven; er zullen weinig leerlingen zijn voor wie het vak godsdienst favoriet is. Toch heb ik het idee dat leerlingen best betrokken zijn bij de les. Misschien wel meer dan ooit. Steeds minder leerlingen krijgen van huis uit een (anti)godsdienstige opvoeding mee. Niet gehinderd door enige voorkennis of vooroordelen wandelen zij het klaslokaal binnen. 

Zijn jongeren nog met geloven bezig? Volgens mij leeft het meer dan ooit. Volgens mij hebben de jongeren ook meer vragen dan ooit. En volgens mij zetten zij zich een heel stuk minder af tegen geloven dan wij de laatste 50 jaar misschien gewend waren. Leerlingen hebben alleen niet zoveel met de grote geïnstitutionaliseerde godsdiensten. Je moet daarom niet gelijk hiermee beginnen in je les, want dan haken de meeste leerlingen meteen af. Het staat mijlenver van ze af. Het is de kunst om de leerling als vertrekpunt te nemen voor de les. 

Het is een uitdaging om godsdienst te geven. Ik geloof dat kennis van andere godsdiensten nodig is om de wereld om ons heen beter te begrijpen. Ik vind het godsdienst het mooiste vak om te geven omdat alles wat met het leven te maken heeft samenkomt in dit ene vak. Godsdienst gaat over het leven. Over hoe je keuzes maakt in het leven en door wie jij je laat leiden. Leren kijken naar de wereld om je heen en je eigen plek daarin bepalen. Als het je lukt om daarover in gesprek te zijn met een klas vol puberende leerlingen, dan heb je de mooiste baan die er bestaat (ik moet wel zeggen dat niet al mijn lessen zo’n daverend succes zijn. Op zulke momenten denk ik er dan ook wel eens anders over...).

Of jongeren nog interesse hebben in het vak godsdienst? Volgens mij wel. Zolang je blijft zoeken naar de leefwereld van de leerling zelf. Als je daarmee begint en leerlingen de ruimte geeft om hun eigen vragen te stellen, dan zijn ze ook best bereid om te luisteren naar wat miljarden christenen, moslims, hindoes, joden en boeddhisten daarover te zeggen hebben.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten