Andere suggesties voor 'Doodgewoon'

Doodgewoon...

Doodgewoon. Een thema over de dood. Wat gebeurt er als je sterft? Hoe neem je afscheid? Wanneer is het leven klaar? En wie bepaalt dat? En is de dood echt het einde?
In het havo/vwo boek van leerjaar 3 komen deze vragen aan bod. De redactie is bezig om het huidige hoofdstuk te herzien. Van docenten kregen we de feedback dat de titel van dit hoofdstuk, ‘Doodgewoon’, niet passend is. Wat vind jij? Heb jij suggesties voor de titel van dit hoofdstuk?

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten

Email me when people reply –

Replies

  • Momenteel ben ik met dit hoofdstuk bezig. Zowel in een havo als in een vwo klas. Zij vielen niet zo over de titel, maar ik vind het zelf lastig om het aan te kondigen. Als je aan hen vraagt wat de titel te betekenen heeft, dan zeggen ze allemaal dat dood bij het leven hoort en dat je daar niet aan ontkomt. Daar voeg ik aan toe dat doodgaan en afscheid nemen in diverse culturen anders wordt ervaren. Als je de titel veranderd zou ik het 'Afscheid nemen' noemen. Op die manier kun je het ook hebben over situaties in het leven die zorgen voor: kiezen, rouwen en verder leven. Zoals een handicap of jong een kind krijgen. Zie huidige methode deel 2, bij Toekomst: Kink in de Kabel.

    • Voordat ik aan het hoofdstuk begin kondig ik het aan in de wetenschap (vermoeden) dat sommigen ervaringsdeskundigen zijn...Dit geeft dan juist veel ruimte om te starten.

This reply was deleted.