Via deze weg wil ik jullie iets vertellen over ons nieuwe project, het WHY-magazine. Het WHY-magazine vormt een aanvulling op Perspectief en wordt ontwikkeld in samenwerking met het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Zij starten dit schooljaar met een nieuw vak: GMF, een combinatie van Godsdienst, Maatschappijleer en Filosofie. Vanaf deze week wordt dit vak in alle klassen gegeven, op basis van de stof uit de methode Perspectief. In samenwerking met het Roelof van Echten College ontwikkelen we nu aanvullend materiaal, om voldoende stof te hebben voor dit nieuwe drie uursvak. Allereerst natuurlijk met extra onderwerpen op het gebied van maatschappijleer en filosofie, die de methode levensbeschouwing/godsdienst aanvullen. Maar ook met extra opdrachten, verwijzingen naar de actualiteit en naar andere vakken. Het resultaat: WHY-magazine. 

Op onze website staat een uitgebreider artikel over dit nieuwe vak. Daar is ook het magazine en een beoordelingsexemplaar te bestellen of een abonnement af te sluiten. Lees het hier. Bekijk ook hier de website met links en filmpjes als aanvullend materiaal voor de leerlingen.

Praat mee!
Ik ben benieuwd wat jullie vinden van dit combinatievak Godsdienst/Maatschappijleer/Filosofie? Zouden jullie het zien zitten om dat vak te combineren en les te geven in een breder vak? 

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten

Email me when people reply –