Ik vraag me af hoe jullie als docenten om zijn gesprongen met het nieuws over de aanslagen in Parijs. Op de NOS verscheen dit artikel, waarin ook een handleiding genoemd wordt die docent Henk ter Haar maakte. 

Vinden jullie de aanslagen een onderwerp dat besproken moet worden binnen een bepaald vak? En zo ja, welk? Is het een onderwerp voor levensbeschouwing, of meer maatschappijleer? En (hoe) leefde het nieuws onder de leerlingen?

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten

Email me when people reply –