Perspectief 4/5 havo is verschenen!

De nieuwste uitgave van Perspectief is verschenen! Ditmaal een boek speciaal voor de bovenbouw (vierde en vijfde klas) van de havo.

Nieuwe thema’s
Het boek bevat een uitgebreide inleiding met veel ruimte voor de actualiteit en relevantie van het vak godsdienst/levensbeschouwing. De thema’s ‘Je Lijf, Je Leven’, ‘Relaties’ en ‘Geluk’ zijn geactualiseerd en in een nieuw jasje gestoken en weer voorzien van uitdagende opdrachten en bronnen.

In dit deel zijn er twee nieuwe thema’s toegevoegd. Het thema ‘Principes’ gaat over doen en laten, manieren, dwang of keuze, pragmatici en opportunisten, vrijheid en verantwoordelijkheid. Het thema ‘Er is Meer’ gaat in op waken en dromen, drank en drugs, controle en verslaving, engelen, kunst, muziek en mystiek.

Het boek eindigt met een stromingendeel, waarin alle stromingen uit het boek aan bod komen. Leerlingen kunnen deze stromingen zelf uitdiepen aan de hand van verschillende opdrachten ter keuze.

Schooltas
Zoals bij alle delen van de methode is er ook bij dit deel digitale ondersteuning. Op Schooltas en Perspectief-online staan allerlei filmpjes, links en extra opdrachten bij alle paragrafen van het boek.

Momenteel werken wij aan Perspectief voor 4/5/6 vwo, dat begin 2017 zal verschijnen.

Praat mee!
Zijn er al docenten begonnen met dit boek? Welke thema's spreken jullie het meest aan? 

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten

Email me when people reply –