Wie ben je en wat doe je? Wat maakt jouw werk interessant? En waarom werk je met Perspectief? Deze vragen komen aan bod in de tweewekelijkse rubriek 'Met perspectief'. 

Mattijs met Perspectief

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Mattijs Bron. Twee dagen in de week sta ik voor de klas en geef ik godsdienst op het VMBO. Daarnaast werk ik als redacteur bij Oase Media mee aan Perspectief en Oase Magazine. 

Wat maakt jouw werk interessant? 

Werken met jongeren is interessant omdat ze vaak onbevangen in het leven staan en daar eerlijke vragen over durven te stellen. Ervaringen die ik op school opdoe, neem ik mee in mijn werk bij Oase Media. Daar is het mijn uitdaging om materiaal te maken dat leerlingen prikkelt en uitdaagt om na te denken over hun eigen kijk op het leven. 

Waarom werk je met Perspectief?

Het mooie van Perspectief vind ik dat het altijd begint bij de leefwereld van de leerling. Eigentijdse onderwerpen worden steeds gekoppeld aan verschillende levensbeschouwingen. Dat maakt het voor leerlingen interessant. Perspectief biedt mij als docent veel mogelijkheden zoals de projecten, extra opdrachten op het digibord, toetsen en een uitgebreide handleiding. 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten