Online

Ontdek hier nieuwe websites, online software en  uitdagende werkvormen voor in de les!

Leerlingen voor leerlingen

Bij Leerlingen voor Leerlingen worden ouderejaars leerlingen ingezet om hun jongere medeleerlingen te helpen. Ze doen dit door onder begeleiding van de vakdocent en een mediaspecialist een filmpje op te nemen waarin ze vakspecifieke, veel voorkomende vragen beantwoorden. Leerlingen uit lagere klassen kunnen dit filmpje op elk moment bekijken. Als ze daarna nog vragen hebben, kunnen ze ouderejaars leerlingen om extra uitleg vragen.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of perspectiefdocenten to add comments!

Join perspectiefdocenten