Op perspectief-online.nl vindt u meer informatie over Perspectief. Ook kunnen docenten op het besloten docentengedeelte de handleidingen raadplegen en downloaden. Ook wordt hier het toetsmateriaal aangeboden, waarmee u eigen toetsen kunt samenstellen. Dit gedeelte van de site is door ThiemeMeulenhoff beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.